Dzień dobry!  Jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zapraszam na naszą stronę internetową. Przygotowaliśmy szereg informacji o nas i naszych usługach.  Zapraszam do kontaktu i współpracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zarządza siecią kanalizacyjną w sołectwach:

 • Kąty Opolskie,
 • Przywory.

Natomiast w miejscowościach:

 • Kosorowice,
 • Miedziana,
 • Nakło,
 • Tarnów Opolski

siecią kanalizacyjną zarządza WiK Opole.

Sieci kanalizacyjnej nie ma w pozostałych dwóch miejscowościach tj.:

 • Raszowa,
 • Walidrogi.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Przywory i Kąty Opolskie na terenie Gminy Tarnów Opolski jest:

 1. odbiór i odprowadzanie ścieków,
 2.  wykonywanie instalacji kanalizacyjnych,
 3. prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,
 4. wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców usług kanalizacyjnych,
 5. wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury kanalizacyjnej,
 6. działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska.

Odebrane ścieki odprowadzane są hurtowo do oczyszczalni ścieków w Opolu, gdzie następuje ich oczyszczanie. Na usługę hurtowego oczyszczenia ścieków przedsiębiorstwo ma zawartą umowę z firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

Data publikacji: 05.12.2022
Przewiń do góry