Dzień dobry!  Jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zapraszam na naszą stronę internetową. Przygotowaliśmy szereg informacji o nas i naszych usługach.  Zapraszam do kontaktu i współpracy

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. jest:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

 • zbiorowe odprowadzanie ścieków,

 • wywóz nieczystości płynnych,

 • budowa sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych,

 • pielęgnacja terenów zielonych

 • administrowanie lokalami mieszakalnymi i lokalami użytkowymi,

 • zimowe utrzymanie dróg.

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tarnów Opolski przedsiębiorstwo prowadzi od dnia 01.09.2016 r., a działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 01.01.2017 r. Podstawą działalności w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych jest zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja z dnia 16.09.2016r. nr ZPŚ.7021.1.2016. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie całej Gminy Tarnów Opolski jest:

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

 2. rozprowadzanie wody,

 3. wymiana i legalizacja wodomierzy ( głównych)

 4. prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń wodociągowych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

 5. wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców wody,

 6. wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury wodociągowej,

 7. programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowo

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Przywory i Kąty Opolskie na terenie Gminy Tarnów Opolski jest:

 1. odbiór i odprowadzanie ścieków,

 2. wykonywanie instalacji kanalizacyjnych,

 3. prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

 4. wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców usług kanalizacyjnych,

 5. wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury kanalizacyjnej,

 6. działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska. 

Data publikacji: 07.12.2022
Przewiń do góry