Dzień dobry!  Jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zapraszam na naszą stronę internetową. Przygotowaliśmy szereg informacji o nas i naszych usługach.  Zapraszam do kontaktu i współpracy

Procedura przyłączenia się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej :

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Do wniosku należy dołączyć:

  • 2 egzemplarze (kserokopie) mapy z aktualnym uzbrojeniem terenu (mapa do celów projektowych)

  • kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

  • upoważnienie inwestora dla pełnomocnika.

2. Zlecenie wykonania przyłącza wybranemu przez siebie wykonawcy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. świadczy również usługi z zakresu budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3. Uzgodnienie z Spółką rozpoczęcie i zakończenie robót.

4. Złożenie wniosku o dokonanie odbioru przyłącza 

5. Wydanie protokołu odbioru - niezbędny do zawiadomienia o zakończeniu budowy

6. Złożenie wniosku o zawarcie umowy PDFWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY.pdf (235,78KB).

Data publikacji: 07.12.2022
Przewiń do góry