Dzień dobry!  Jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zapraszam na naszą stronę internetową. Przygotowaliśmy szereg informacji o nas i naszych usługach.  Zapraszam do kontaktu i współpracy

Szanowni Państwo!

Działając w imieniu i na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Opolskich /dawniej: Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Przyworach/ jako jej Prezes, uprzejmie informuję, że z dniem 29 listopada 2022 r. doszło do zmiany nazwy firmy i siedziby spółki. Wszelkie dokumenty, w tym dokumenty księgowe, umowy, a także pisma do reprezentowanej przeze mnie spółki proszę adresować według nowej nazwy i kierować na zmieniony adres, tj.:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kąty Opolskie, ul. Kościelna 12

46-050 Tarnów Opolski

Dokumenty księgowe i pisma kierowane do Spółki oraz umowy zawarte przed dniem 29 listopada 2022 r. według dotychczas obowiązujących danych zachowują swoją ważność i nie ma konieczności dokonywania ich niezwłocznych zmian. W przypadku umów zawartych przez reprezentowaną przeze mnie spółkę pod dawną firmą, przy najbliższej czynności wymagającej ich zmian, dokonamy zmian związanych także z danymi.

PDFinformacja o zmianie danych.pdf (209,32KB)
 

Przewiń do góry